Equipo

Autoría: Sara Fandiño e Lucía Sá

Dirección: Rosa Puga Davila

Dirección musical: Sara Fandiño

Iluminación: Antón Arias

Escenografía: Ortiz

Vestiario: María Vázquez

Música: Lucas López / Klauss Martínez

Elenco:Sara Fandiño

             Lucía Sá

             Iria Lamas

             Lucas López

Cartelería e medios: Alberto Álvarez.

Técnico de luces e son: Dani Pais