Prográmanos

ESTAMOS NA REDE DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA - LINGUA A ESCENA

Rogrigo A. de Santiago 47 Baixo

(A Coruña)  CP:15010

645076621

escolagalegadetetromusical@gmail.com

A EGTM informa de que os datos de carácter persoal proporcionados neste formulario, serán únicamente tratados pola persoa responsable da web, Sara Pérez Fandiño. A recopilación e tratamento dos mesmos ten como única finalidade, poder atender ás preguntas e demandas solicitadas vía web, e xestionar as comunicacións, así como informar dos cambios na EGTM e novos servizos nos que o solicitante mostre interese. Poderás exercer teus dereitos de acceso, rectificación, limitación e supresión en escolagalegadeteatromusical@gmail.com así como os demáis dereitos establecidos entre os artículos 15 e 22 do RGPD. Para consultar a información completa sobre Protección de datos consulte a política de privacidade no seguinte enlace.